BT小子005
版主

[2018] [韩国] [爱情] [连载] [BT下载][十二夜][更至06集][韩语中字][MP4/MKV][720P][多版]

-->

◎译 名 十二夜

◎片 名 열두밤

◎年 代 2018

◎产 地 韩国

◎类 别 剧情/爱情

◎语 言 韩语

◎上映日期 2018-10-06(韩国)

◎导 演 정헌수

◎主 演 韩胜妍 Seung-yeon Han

   申譞洙 Shin Hyun Soo

   张铉诚 Hyeong-seong Jang

   艺秀晶 Ye Soo-jung

   李艺恩 Lee Ye-eun

   俞俊洪 Yoo Joon-hong

   黃載沅 Hwang Jae-won

   金凡振  Bum-jin Kim

   Yi-kyung Kim

   李健雨 Gun-woo Lee

   黄素熙 So-hee Hwang

   洪镇基 Jin-gi Hong


◎简 介


 讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史,是韩国版“before系列”(before sunrise,before sunset,before midnight),该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。


#1楼
发帖时间:2018-10-06 00:32:55   |   回复数:7
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


7 个附件 售价 大小 下载 时间

[Channel A] 열두밤.E01.181005.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.96K 1533 次 1月前

[Channel A] 열두밤.E01.181012.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.65K 609 次 1月前

[Channel A] 열두밤.E02.181019.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.71K 539 次 27天前

[Channel A] 열두밤.E03.181026.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.85K 469 次 21天前

[Channel A] 열두밤.E04.181102.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.47K 357 次 14天前

[Channel A] 열두밤.E05.181109.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 16.99K 203 次 7天前

[Channel A] 열두밤.E06.181116.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 45.49K 21 次 5小时前

1月前 #2楼
BT小子005
版主
备用
1月前 #3楼
BT小子005
版主

备用


2 个附件 售价 大小 下载 时间

[Channel A] 열두밤.E04.181102.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.76K 112 次 14天前

[Channel A] 열두밤.E05.181109.1080p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.31K 56 次 6天前

1月前 #4楼
BT小子005
版主

韩迷中字


1月前 #5楼
BT小子005
版主
备用
1月前 #6楼
mrhjzhang
小有名气
备用
1月前 #7楼
mrhjzhang
小有名气
备用
1月前 #8楼
游客组